Rekisteriselosteet


Tausta

Tietosuojaselosteessa on kerrottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, miten Saferoom Oy käsittelee tähän rekistereihin tallennettavia rekisteröityä koskevia henkilötietoja ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.

Tietosuojaseloste:

 1. Rekisterin nimi: Saferoom Oy verkkopalvelujen palaute-, tarjouspyyntö-, rekisteröitymislomake sekä verkkokaupan lomakkeet.
 2. Rekisterin pitäjän tiedot:
  1. Nimi: Saferoom Oy, Y-tunnus: 2602278-5
  2. Yhteystiedot: Pyytie 11 a 01450 Vantaa
  3. Tietosuojavastaavan ja rekisteristä vastaavan yhteystiedot
   1. Kalle Kallio
   2. Sähköposti info@saferoom.fi
   3. p. 045 186 3955
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
  1. Rekisterissä käsitellään Saferoom Oy:n verkkopalvelujen kautta tulleita tietoja. Tietoja käsitellään, jotta palvelua voidaan toteuttaa.
  2. Palaute- ja tarjouspyyntölomakkeissa tulee olla yhteystiedot, jotta niihin voidaan vastata. Rekisteröitymislomakkeessa tulee niinikään olla henkilön yhteystiedot, jotta voidaan varmistua henkilön olevan todellinen henkilö sekä tarvittaessa voimme olla henkilöön yhteydessä. Verkkokaupan ostamislomakkeiden avulla kerättyjä tietoja käytetään tuotteiden toimittamiseen, maksutietojen varmistamiseen sekä tarvittaessa yhteydenpitoon. Tietojen käsittely perustuu kaikissa tapauksissa henkilön suostumukseen.
 4. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
  1. Rekisteröityjen ryhmät
   1. Palautteen antajat
   2. Tarjouspyynnön tehneet
   3. Palveluun rekisteröityneet
   4. Tuotteita ostavat
  2. Henkilötietoryhmät
   1. Palautelomakkeella kerätään nimi ja sähköpostiosoite.
   2. Tarjouspyynnöllä, palveluun rekisteröityviltä ja tuotteita ostavilta kerätään nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja toimitusosoite.
 5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
  1. Saferoom Oy ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
  2. Ulkopuolisiksi tahoiksi ei lueta tavaran toimittajia, joille luovutetaan toimitusosoite ja yhteystiedot tavaran toimittamiseksi.
 6. Tieto mahdollisesta henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.
  1. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.
 7. Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit.
  1. Henkilötietoja säilytetään kuluva ja edellinen vuosi. Mikäli henkilö ei käytä palvelua em. aikana hänen tietonsa poistetaan.
 8. Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista.
  1. Henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä ja muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan kätetään riskit huomioon ottaen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia. Tällaisia toimia ovat luotettavien kumppaneiden valinta sekä tietojen käsittelyyn liittyvä tarkkuus sekä asiattomien pääsyn estäminen sivustolle.
 9. Rekisteröidyn oikeudet
  1. Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tietojen oikaisemiseksi tulee lähettää uusi palaute.
  2. Peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  3. Tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
 10. Lakisääteisen tai sopimukseen perustuva vaatimus tietojen antamiseen ja seuraukset tietojen antamatta jättämisestä
  1. Henkilön yhteystietojen puute poistaa mahdollisuuden palveluntarjoamiselle, koska henkilölle ei voida vastata tai tuotteita ei voida toimittaa.